El Departament de Serveis Tècnics està organitzat de manera que proporcioni suport tècnic externament a Promotors i Arquitectes així com internament a la resta de tècnics de Tècnics G3.

Estudis Econòmics - Quantity Surveying

Està compost per un nucli fix de tècnics dedicat en exclusivitat a desenvolupar treballs d'economia en la construcció, així com la realització de la documentació que forma part de projectes executius. Les principals tasques que realitzem són:

 • Predimensionat de costos
 • Documents de projectes
  • Estats d'amidaments
  • Pressupostos amb i sense justificació de preus
  • Plec de Condicions Tècniques Particulars
  • Pla de Control de Qualitat
  • Annex Mediambiental
  • Planificació de les Obres i memòria d 'execució
  • Llibre de l'Edifici i Manual d'Ús i Manteniment
  • Redacció d'Estudis de Seguretat i Salut
  • Bases de Dades

Projectes i Auditories

La nostra dilatada experiència en l'àrea de la gestió de projectes, ens ha permès tenir amplis coneixements en l'àrea del desenvolupament de projectes, la qual cosa ens fa idonis per desenvolupar els treballs de:

 • Supervisions de Projecte
 • Auditories de Projecte
 • Redacció de Projectes Executius
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei Veure més Acceptar